KONKURRENCEBETINGELSER

Konkurrencen afholdes af Coop365 som drives af:

Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, CVR-nr. 26259495

Konkurrenceperiode

 • Konkurrencen løber fra den 11. november til og med den 19. december 2021.

Sådan deltager du:

 • Køb en eller flere varer i en valgfri Coop365-butik. Købet skal foretages i konkurrenceperioden.
 • Skriv dit navn og telefonnummer på bagsiden af din kvittering. Kontaktoplysningerne skal være læsbare. Hvis du modtager en digital kvittering i forbindelse med dit køb skal du henvende dig ved kassen og få udleveret en kupon, som du udfylder i stedet.
 • Læg bonen i boksen, som du finder i butikken.

Præmier:

 • Ét indkøbsnet med forskellige økologiske varer fra Coop365-serien.
 • Varerne i et indkøbsnet har en samlet værdi af 191,80 kr.
 • Der trækkes i alt lod om præmier for over 50.000 kr.

Udtrækning og offentliggørelse af vindere:

 • Hver Coop 365-butik udlodder i alt fire indkøbsnet.
 • Der udtrækkes én vinder på fire udvalgte datoer. Den første lodtrækning foretages den 28. november blandt alle indleverede bonner i perioden 11. november til og med den 28. november 2021. Den anden lodtrækning foretages den 5. december blandt alle indleverede bonner i perioden den 11. november til og med den 5. december 2021. Den tredje lodtrækning foretages den 12. december blandt alle indleverede bonner i perioden den 11. november til og med den 12. december 2021. Den fjerde og sidste lodtrækning foretages den 19. december blandt alle indleverede bonner i perioden den 11. november til og med den 19. december 2021.
 • Vinderne findes ved tilfældig lodtrækning og kontaktes direkte via det af deltageren anførte telefonnummer, hvor det aftales, hvor og hvornår præmien kan afhentes.

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

 • Coop anvender kun de påkrævede kontaktoplysninger til brug for administration af konkurrencen, herunder udtrækning af vinderen, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. Læs mere i Coops privatlivspolitik

Øvrige konkurrencebetingelser:

 • Coop er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl.
 • Coop forbeholder sig retten til uden varsel at ændre i konkurrencevilkårene.
 • Medarbejdere i Coop og deres husstand samt samarbejdspartnere og deres husstand kan ikke deltage i konkurrencer udbudt af Coop.
 • Deltagerne er ansvarlige for at afgive korrekte og læsbare kontaktoplysninger.
 • Præmier kan ikke ombyttes til kontanter.
 • Coop Danmark afholder de lovpligtige præmieafgifter, som konkurrencen måtte udløse. Skulle en person, som følge af præmierne pådrage sig et skattemæssigt ansvar eller et ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver Coop sig ethvert ansvar i den forbindelse.
 • Coop forbeholder sig retten til at ombytte de oprindelige præmier med præmier af en tilsvarende værdi, hvis de oprindelige præmier ikke kan uddeles som følge af omstændigheder udenfor Coops kontrol.
 • Såfremt præmien ikke kan overrækkes grundet vinderens forhold, vil kravet på præmien forældes 5 kalenderdage efter notifikation. Herefter kan vinderen ikke længere gøre krav på præmien. Coop vil derefter være berettiget til at tildele præmien til øvrige deltagere.
 • Der kan ikke med henvisning til konkurrencens gennemførelse, eventuelt manglende gennemførelse eller andre forhold gøre erstatningskrav gældende mod Coop.
 • Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Coop sig retten at ekskludere brugere uden varsel.
 • Uoverensstemmelser er underlagt dansk ret.

Spørgsmål

 • Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til konkurrencen. Mailadresse: coop365konkurrence@coop.dk